GK Norge AS

www.gk.no

GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer løsninger for nye- og eksisterende næringsbygg.

Kjerneområder
Inneklima i nye- og eksisterende næringsbygg er GKs kjerneområde. Vi tilbyr tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere, – i hele byggets livssyklus. Vi har teknisk kompetanse på høyeste nivå innen fagområdene: ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, elektro, vannbårne energisystemer, og energi.

Nærhet til kunden
GK har en strategi om nærhet til kunden. Vi skal være tilstede lokalt og samtidig ha fordelen av høy teknisk kompetanse og et godt støtteapparat sentralt.

Selskapet har siden etableringen i 1964 hatt en dynamisk vekst – til dagens ca. 2750 ansatte, med en omsetning på i ca. 5 milliarder kroner. Vi er til stede lokalt i hele Norge, Sverige og Danmark.

Ser etter studenter fra:
  • bygg
  • elektro
  • fornybar
  • informatikk
  • maskin
Tilbake