Nordlandssykehuset

www.nordlandssykehuset.no

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus. Sykehuset har både lokale-, fylkesdekkende- og landsdelsdekkende funksjoner.

Nordlandssykehuset har bygd helt nytt sykehus i  Vesterålen. Det nye sykehuset ble tatt i bruk våren 2014. I Bodø bygges nytt sykehus i en kombinasjon av nybygg og modernisering av gammel bygningsmasse. Høsten 2014 åpnet vi ei ny behandlingsfløy på ti etasjer. Ferdig sykehus skal stå klart i 2019.

Ser etter studenter fra:
  • bio
Tilbake