AF Gruppen

www.afgruppen.no

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern med virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom, offshore, energi- og miljøteknologi. 

AF Gruppen er et av Norges mest ledende industrikonsern innen Bygg, anlegg, energi, miljø, eiendom og offshore.

Vi ser etter nysgjerrig ingeniørstudenter til sommerjobb og faste stillinger for nyutdannede. Relevant erfaring blir stadig viktigere i ansettelseprosessen.

Studenter som jobber for AF om sommeren vil få unik innsikt i bransjen som vil være verdifull å ta med seg på jobbintervju.

Gjennom sommerjobben får studentene forståelse for hvordan en reell arbeidssituasjon er, og man vil samtidig finne ut om AF Gruppen er et sted man ønsker å jobbe når studiene er avsluttet.

Søk på våre stilling på www.afgruppen.no og besøk oss på stand! 

 

Ser etter studenter fra:
  • bygg
  • elektro
  • fornybar
  • maskin
Tilbake