Helse Midt-Norge IT

www.hemit.no

Helse Midt-Norge IT (Hemit) leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Midt-Norge.

Hemit har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IKT-systemer for alle sykehusene i helseregionen. Det betyr at vi betjener 20 000 av Norges viktigste IKT-brukere 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

For at helsepersonell skal kunne fokusere på pasientbehandling, er en av hovedoppgavene til Hemit å sørge for at sykehusene i Midt-Norge har de beste IKT-verktøyene.

Vi skal understøtte helseforetakenes behov for IKT-tjenester både når det gjelder løpende drift, forvaltning, innovasjon og utvikling. Hemit skal være i front med effektiv og innovativ IKT for liv og helse. Det betyr at vi skal bidra til bedre pasientbehandling, bedre pasientopplevelse og bedre ledelseskvalitet.

Ser etter studenter fra:
  • informatikk
Tilbake