Ingeniører uten grenser

www.iug.no

Ingeniører uten grenser Norge er i dag en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid, og vår visjon er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand.

Ingeniører Uten Grenser Norge er en av mange ulike Engineers Without Boarders (EWB) rundt omkring i verden. Den første EWB -organisasjonen ble opprettet i Frankrike i 1982, og det gikk ikke lenge før andre land fulgte etter.

Ser etter studenter fra:
 • bio
 • bygg
 • elektro
 • fornybar
 • informatikk
 • kjemi
 • logistikk
 • maskin
 • material
 • matteknologi
 • oljegass
Tilbake