Teknobygg AS

www.teknobygg.no

Teknobygg AS ble etablert i 2012 og er en av de største frittstående bygg- og anleggsentreprenører i Midt-Norge. Vi utfører oppdrag for offentlige og private byggherrer.  På byggsiden er satsingsområdet større totalentrepriser innen bolig, offentlige bygg og næringsbygg. Anleggsavdelingen utfører oppdrag innen samferdsel, infrastruktur og VA-anlegg, herunder er oppdrag på jernbane et spesielt satsingsområde for oss.

Teknobygg har om lag 160 ansatte, hvorav 45 er funksjonærer. Selskapet omsatte i 2015 for ca. kr. 460 mill. og har en meget tilfredsstillende lønnsomhet og soliditet.

Ser etter studenter fra:
  • bygg
Tilbake