Søk TKD 2018!

Vi søker nytt styre til Teknologistudentenes Karrieredag 2018.
Søknader sendes til bedrift@teknikersamfunn.no

Vi søker kandidater fra alle studieretninger. Få med kontaktinformasjon, hva du studerer, motivasjon for å søke og eventuell erfaring i søknaden. De ledige stillingene er:

Stillinger og stillingsbeskrivelser for TTS Bedrift styret

Søknadsfrist: Tirsdag 21/11-17 kl 24.00

Intervjuer: fortløpende med oppstart januar 2018.

 

Prosjektleder:

 • Ha tett kontakt med markedsansvarlig i AU.
 • Har ansvar for at studenter møter relevante bedrifter gjennom Karrieredagen og bedriftpresentasjoner.
 • Sørger for at det holdes møter i TTS Bedrift sitt styret og setter opp saksliste til dette.

Nestleder:

 • Stedfortreder i leders fravær.
 • Logistikkansvar
 • Sender ut innkallinger til møter i TTS Bedrift.
 • Skriver og sender ut referat i TTS Bedrift.
 • Jobbe med tildelte oppgaver.

Økonomiansvarlig:

 • Kjennskap generell budsjettering, regnskapsføring, f. eks. T-konto
 • Ansvar for å sette opp budsjett og føre regnskap for karrieredagen og bedriftspresentasjoner.
 • Ansvar for fakturering av bedrifter.
 • Ansvar for å etablere betalingsmuligheter for kurs, bankett og lignende.
 • Ansvar for å skaffe rettferdige avtaler med andre Universiteter og bidragsytere som deltar på karrieredagen.
 • Sørge for at pengene blir brukt korrekt og at budsjett holdes. Samt at likviditeten holdes god.
 • Jobbe systematisk, organisert og ha god evalueringsevne.

Bedriftskomitèansvarlig:

 • Har det overordnede ansvaret for bedriftskomitèen.
 • Har hovedansvar for messeområdet under Karrieredagen.
 • Lage standkart og koordinere bedriftenes standområder til Karrieredagen.

Arrangementansvarlig:

 • Har ansvar for å organisere og arrangere bankett etter Karrieredagen
 • Arrangere relevante kurs i forkant og eventuelt etterkant av Karrieredagen
 • Ansvarlig for å sette opp programmet under Karrieredagen (foredrag, kurs o.l)
 • Ansvarlig for ballongslipp.